Home   |   Ontwerptraject   |   Staalframebouw

Staalframebouw

Staalframebouw is een van de meest innovatieve bouwtechnieken. Bij innovatie denkt men vaak aan een relatief nieuwe techniek, echter niets is minder waar. Staalframebouw dateert al vanuit de jaren 60. Lang won traditie en gewoonte van innovatie. In de snelle en duurzame wereld waarin we nu leven komen de voordelen en kwaliteiten van staalframebouw nog beter tot zijn recht.

De meerwaarde ten op zichten van traditionele bouw overschaduwen gewoontes en kunnen we kijken naar een betere “bouw” toekomst. De grootste voordelen van staalframebouw zijn: Bouwtijd, Duurzaamheid, Bouwkwaliteit & Kosten.

Duurzaamheid

Het constructieve deel van de woning bestaat uit 2mm gevouwen stalen profielen die een hart op hart afstand van 60omm hebben. Tussen deze stijlen kan al 150mm isolatie komen, je combineert dus 2 aparte schillen. Naast deze 150mm isolatie wordt op de buiten beplating nog eens extra 80mm isolatie geplaatst. Met totale wanddiktes van ongeveer 330mm bestaat de complete wand dus voor 73% aan isolatie. 

Naast de isolatie die verwerkt kan worden tussen de stalen profielen, kunnen installaties perfect geïntegreerd worden. Deze luchtdichte, sterk geïsoleerde bouwmethodiek past volledig in het cradle-to-cradle principe.​

Bouwkosten

De bouwkosten zijn op 2 verschillende manieren te bekijken. Allereerst de kosten zelf, door de snelle manier van bouwen wordt geld verdient. Tijd kost immers geld. Door het lichte gewicht wordt er ook bespaard op de fundering.

Echter een andere bron van bouwkosten zit hem in de effectieve ruimte die men overhoudt in de woning. Door de slanke wanden optimaliseer je het woonoppervlak. Wanneer men een traditionele wandopbouw met 230mm aan isolatie bekijkt wordt de totale wanddikte al snel 450 tot 500mm. Kijkend over de gehele woning blijven er minder vierkante meters bij om op te wonen. 

Bouwtijd

Staalframebouw wordt gekenmerkt door het intensieve voorwerk. De gehele constructie wordt tot de millimeter uit gewerkt in samenwerking met ervaren partners. Door alles vooraf nauwkeurig voor te bereiden, kan er veel tijd worden gewonnen op de bouwplaats zelf. Tevens worden bouwfouten én bijkomende bouwtijd geminimaliseerd door de woning in het voor traject helemaal door te lichten.

Bouwkwaliteit

Staal heeft de hoogste strength-to-weight ratio, dit zorgt ervoor dat grote overspanningen probleemloos mogelijk zijn. Hierdoor ontstaat een enorme ontwerp vrijheid. Naast de sterkte van het staal is het tevens bestand tegen; termieten, extreme klimaten zoals zware stormen en heeft het een zeer hoge seismische weerstand.