Home   |   Ontwerptraject

Ontwerptraject: van droom tot realisatie

Wij geloven dat hoe beter het proces is, hoe mooier het eindresultaat wordt. Door middel van ervaring en planningen begeleiden we u door het gehele proces. Samen lopen we iedere fase door tot het einddoel, uw droomhuis betreden kan worden. Hieronder wordt iedere fase schematisch getoond; wilt u precies weten wat u per fase van ons kan verwachten en hoe lang het hele traject duurt neem dan contact met ons op.

Kennismaking

Van schets naar realisatie. De eerste stap is gelijk de belangrijkste stap: een juiste kennismaking en een goede klik. Het avontuur dat we samen aangaan werkt het beste als er een goed gesprek kan plaats vinden. Wij van Ten Have Architecten willen u leren kennen, alleen op deze manier kunnen wij een woning ontwerpen die exact aansluit bij uw persoonlijkheid.


Tevens helpen wij u in deze fase ook om te kijken naar de haalbaarheid en projectdefinitie: de start van een project. Het gaat dan onder andere om zaken als: wat is de planning? wat is het beschikbare budget? wat is het gewenste Programma van Eisen, wat moet er in het ontwerp komen? welke sfeer moet het project gaan hebben? welke wensen heeft de opdrachtgever op voorhand? etc. Deze gegevens vormen een uitgangspunt voor de volgende ontwerpfase en kunnen gedurende het ontwerpproces nog bijgesteld worden.

Schetsontwerp

In dit stadium worden gemeentelijke, persoonlijke en omgevingsfactoren aandachtig bekeken en omgezet naar een ontwerp. De eerste tekeningen van een ontwerp worden direct als 2D en 3D beelden gepresenteerd, dit om vanaf het begin het project te laten leven. In de SO-fase ontstaat de hoofdvorm van een gebouw, de eerste ideeën over de indeling en de te gebruiken kleuren en materialen, vaak aan de hand van een variantenstudie. De schetsen en mogelijke varianten worden besproken met u totdat er een goede basis ligt voor een ontwerp. Indien nodig wordt het plan in deze fase al een keer in concept besproken met de gemeentelijke instanties. Na goedkeuring van de opdrachtgever wordt gestart met de volgende ontwerpfase.

Voorlopig ontwerp

Wanneer de ruimtelijke opzet van de woning zijn vorm heeft gekregen gaan we ons richten op individuele zaken binnen en buiten de woning. Middels 3D visualisaties worden alle aspecten van de woning speels en overzichtelijk besproken. We gaan dieper in op het ontwerp en alles wordt met aandacht besproken en vormgegeven in gezamenlijke ontwerpsessies. Gekozen materialen worden middels voorbeelden getoond en kleuren worden zorgvuldig gekozen.


In deze fase wordt het tevens overlegd met de gemeentelijke instanties (welstandcommissie). Ten Have Architecten zorgt ook de offerteaanvragen en selectie van aanvullende expertises zoals de constructeur, installatieadviseur of bouwteampartner / aannemer (indien van toepassing). Het Voorlopig ontwerp wordt bij voorkeur ook financieel getoetst door een aannemer om te checken of de gemaakte plannen binnen het beschikbare budget passen. In deze fase zijn we zeker van de haalbaarheid binnen de gemeente en het gegeven budget!

Definitief ontwerp

De fase Definitief ontwerp is de fase waarin de nadruk verschuift van het ontwerpen van het gebouw naar de technische uitwerking hiervan. Uiteraard gaan deze begrippen hand in hand gedurende het gehele ontwerpproces. In de DO-fase worden de keuzes uit de voorgaande fase vastgelegd en verder uitgewerkt ter voorbereiding op het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning (bouwaanvraag). Dit wil zeggen dat het technische tekenwerk wordt afgestemd met de constructeur, er verschillende rapportages worden gemaakt die nodig zijn voor de vergunning (bijvoorbeeld: ventilatie-, energie- en daglichtberekeningen) en dat deze gegevens op de juiste manier worden ingediend bij de gemeente. Ten Have Architecten coördineert al deze werkzaamheden namens de opdrachtgever.

Bestek fase

In de Bestek-fase wordt het bouwkundige bestek gemaakt: de set met gegevens op basis waarvan één of meer aannemers een definitieve prijs kunnen maken voor de realisatie van het ontwerp. Deze gegevens bestaan altijd uit een set gedetailleerde technische tekeningen van het ontwerp aangevuld met een technische omschrijving of een bestekboek waarin de specificaties en eisen van de op tekening weergegeven onderdelen omschreven zijn.

Uitvoering

In deze fase is op basis van het bestek een contract met de aannemer gesloten. Eventueel wordt op verzoek van de aannemer de tekeningen aangepast zodat deze tijdens de uitvoering gebruikt kunnen worden. Tevens wordt ook de esthetische directievoering uitgevoerd. Er wordt advies gegeven bij de uitvoering van het werk en tekeningen van derde gecontroleerd en kan DROOOM namens de opdrachtgever aanwezig zijn bij werk- en bouwvergaderingen. Ten Have Architectuur fungeert in deze fase als schakel tussen de opdrachtgever en de bouwende partijen. Deze fase is afgelopen wanneer het ontwerp naar tevredenheid is opgeleverd aan de opdrachtgever!